Dijagnostika, Fizioterapija, Kineziterapija, Testiranje u treningu, Trening

Dijagnostika je mera prevencije za kvalitetnim uvodom u trening

August 17, 2019, Author: Fizio Tim

Dijagnostika je mera prevencije za kvalitetnim uvodom u trening

PHM

PHM (Personal Health Model) je inovativni dijagnostičko – terapijski paket iz porodice sporta, fitnesa i kineziterapije, koji se temelji na naučnom istraživanju i iskustvu svetski priznatih stručnjaka.

Svojim multidisciplinarnim pristupom unapredio je i izgradio autentični patent kao način dijagnostikovanja i korigovanja funkcionalnosti čovekovog izvornog pokreta. Pogodan je kako za profesionalne sportiste tako i za rekreativce, ljude u procesu rehabilitacije ili one koji tek počinju sa bilo kakvom vrstom treninga.

PHM je podeljen na dva nivoa koji čine neodvojivu celinu.

Prvom nivou pripadaju testovi koji procenjuju motoričku kontrolu izvornih pokreta i mogu se podeliti na tri segmenta:

  1. Dinamički pokret čoveka u sve tri telesne ravni;
  2. Dinamičko statički balans;
  3. Kontrola upravljanja jezgara tela.

Drugi nivo čine segmentalni testovi koji se odnose na izolovane delove tela, mišiće i zglobove.

Početak testiranja zahteva razgovor sa klijentom putem kog se dobijaju informacije o životnom stilu, istoriji treniranja, nivou znanja o treniranju u odnosu na bolove ili povrede, a klijentu se daju kratka uputstva o samom testiranju i svrsi rezultata.

Osim dinamičkog testiranja, klijent se na početku posmata u frontalnoj i sagitalnoj ravni kako bi se sagledalo držanje i moguće postojanje nekih deformiteta.

Nakon završetka testiranja, klijent dobija detaljan izveštaj o svom statusu i rezultatima testova.

Dobijenim rezultatom trener ili zdravstveni radnik dobija uvid u sve deficite koje bi trebalo korigovati u radu sa klijentom.

Prednji ukršteni ligamenti povreda i oporavak

Prednji ukršteni ligamenti (Anterior Cruciate Ligament – ACL) – povreda – oporavak

Prednji ukršteni ligamenti (Anterior Cruciate Ligament – ACL) – povreda ...
Pročitaj
prednje ukršteni ligamenti

Zglob kolena, prednje ukršteni ligament – povreda

Zglob kolena, prednje ukršteni ligament – povreda Prednje ukršteni ligament ...
Pročitaj
zglob kolena vezbe prevencije

Zglob kolena – vežbe prevencije od povreda

Zglob kolena – vežbe prevencije od povreda Ciklus tekstova u ...
Pročitaj