FIZIKALNA TERAPIJA

…je proces koji će uticati na vaš oporavak i poboljšanje funkcionisanja lokomotornog aparata sa ciljem lakšeg obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Metode lečenja koje primenjujemo u ovom procesu su: elektroterapija – magnetna terapija, krioterapija, kiropraktika, ultrazvuk, laser, robot terapija, masaža.

KINEZITERAPIJA

…predstavlja lečenje pokretom kroz opšte, refleksno i lokalno dejstvo. Opšte dejstvo kineziterapije pojačava cirkulaciju kvi, unapređuje aktivnost pluća i povećava disajni volumen. Refleksno dejstvo se odlikuje transferom pojačane cirkulacije sa jedne strane tela koje izvodi aktivnost na drugu koja miruje. Lokalno dejstvo ciljano je usmereno na segment koji je bio oslabljen ili bolan što utiče na poboljšanje funkcionisanja celokupnog lokomotornog aparata.

… ima za cilj da poveća obim pokreta, utiče na povećanje mišićne snage, istezanje skraćenih mišića, održavanje pravilnog držanja tela. Vežbe koje se primenjuju u kineziterapiji se dele na pasivne i aktivne (aktivno-potpomognute, aktivne-nepotpomognute i aktivne vežbe sa opterećenjem).

… Pasivne vežbe izvodi terapeut, jer pacijent nije u mogućnosti da izvede pokret aktivacijom sopstvene muskulature.

… Aktivne vežbe izvodi pacijent samostalno uz pun obim pokreta, ali uz nadzor terapeuta. Aktivno nepotpomognute vežbe – predstavljaju glavni deo kineziterapije – mišić je sposoban da samostalno izvede pun pokret. Aktivne vežbe sa opterećenjem (izometrične-tonične, izodinamične-izotonične, izokinetičke vežbe).