Ishrana, Novosti, Trening

Izbalansiranom – „pametnom“ ishranom do boljih sportskih rezultata

January 23, 2019, Author: Fizio Tim

Izbalansiranom  – „pametnom“ ishranom do boljih sportskih rezultata

 

Fizički aktivne osobe imaju povećanu potrebu za nutritivnim unosom hrane i pića, samim tim što je i energetska potrošnja veća. Pored mnogobrojnih činioca koji su neophodni da bi se bavili sportom, izbalansirana ishrana predstavlja vrlo važan segment u celom procesu.

Sportska ishrana treba da bude prilagođena svakom pojedincu (bez obzira da li je u individualnom ili grupnom sportu) na osnovu njegove telesne kompozicije i drugih  (hemijskih..) analiza koje će da pokažu u kom pravcu ishrana treba da bude osmišljena. Nezaobilazan faktor u tom planiranju treba da bude informacija o učestalosti, intenzitetu i dužini treninga sportiste, kako bi energija iz hrane/pića bila upotrebljena na najbolji mogući način.   

Mnogobrojna istraživanja u oblasti sportske nutricije su pokazala da dobro napravljen plan za unos odgovarajućih makro i mikronutritijenata uz adekvatnu suplementaciju, može, u značajnoj meri, da unapredi sportske karakteristike i doprinese boljim rezultatima.

“Pametnom” ishranom, jakim i zdravim telom do najboljih sportskih dostignuća

zglob kolena meniskusi

Zglob kolena – meniskusi – opšti pojam/povreda/oporavak

Zglob kolena – meniskusi – opšti pojam/povreda/oporavak Zglob kolena u ...
Pročitaj
veđbe posle povrede - operacije MCL ili LCL

Zglob kolena – vežbe posle povrede/operacije MCL i LCL

Zglob kolena – vežbe posle povrede/operacije MCL i LCL Uz ...
Pročitaj
zglob kolena lcl mcl povreda

Zglob kolena – LCL i MCL – povreda

Zglob kolena – LCL i MCL - povreda Lateralni (lateral ...
Pročitaj