Kineziterapija

Kinetic Flossing – primena u praktičnom radu

August 10, 2019, Author: Fizio Tim

Kinetic Flossing – primena u praktičnom radu

Kinetic Flossing terapeutska procedura

Kinetic flossing predstavlja inovativnu terapeutsku tehniku koja se koristi u svrhe rehabilitacije, aktivacije i stimulacije određenih anatomskih regija ljudskog tela. Tehnika se zasniva na korišćenju posebnih kompresivnih bandaža različitog pritiska, samostalno ili u kombinaciji sa alatima u zavisnosti od efekta koje želimo da postignemo. Prilikom aplikacije tehnike dolazi do aktiviranja cirkulacije u mišićima, pokretanja anaboličkih procesa, mobilizacije tkiva i oslobađanja fascije mišića što dovodi do povećanja funkcionalnosti tretirane regije.

Kinetic flossing se često koristi u kombinaciji sa drugim terapeutskim tehnikama kao što su aktivan i pasivan pokret, mobilizacija tkiva i zglobova, kao i prilikom vežbi nižeg inteziteta. Velika prednost ove tehnike je ta što može da se koristi i za stanja upale nerava, u kombinaciji sa vežbama za “nerve flossing-a”, takozvanog klizanja nerva, gde dolazi do rasterećenja nervnih puteva. Aplikaciju ove tehnike je moguć kombinovati i sa posebnim alatima, koji omogućuju rad sa adhezijama, kao i restrikciju određenih regija ukoliko je to potrebno.

Kinetic flossing je moguće koristiti i kao dopunsku metodu vežbama za korekciju kičmenog stuba i karlice. Takođe pronašao je primenu i u radu sa ubrzanom hipertrofijom mišića (blood flow restriction).

Indikacije za ovu tehniku su mnogobrojne, ali se najčešće koristi kod sportskih povreda  (izvrtanje skočnog zgloba, istezanje ligamenata kolena, mobilizacija edema i otoka), deformiteta kičmenog stuba (skolioza i kifoza), atrofija mišića, kao i kontrakture mišića.

Primena ove procedure se ne preporučuje u stanjima kancera, opekotina, tromboze vena, dijabetesa, dislociranih fraktura, akutnog reumatoidnog artritisa i kod otvorenih rana.

zglob kolena meniskusi

Zglob kolena – meniskusi – opšti pojam/povreda/oporavak

Zglob kolena – meniskusi – opšti pojam/povreda/oporavak Zglob kolena u ...
Pročitaj
veđbe posle povrede - operacije MCL ili LCL

Zglob kolena – vežbe posle povrede/operacije MCL i LCL

Zglob kolena – vežbe posle povrede/operacije MCL i LCL Uz ...
Pročitaj
zglob kolena lcl mcl povreda

Zglob kolena – LCL i MCL – povreda

Zglob kolena – LCL i MCL - povreda Lateralni (lateral ...
Pročitaj