Dijagnostika, Fizioterapija, Kineziterapija, Testiranje u treningu, Trening

Dijagnostika je mera prevencije za kvalitetnim uvodom u trening

August 17, 2019, Author: Fizio Tim

Dijagnostika je mera prevencije za kvalitetnim uvodom u trening PHM (Personal Health Model) je inovativni dijagnostičko – terapijski paket iz porodice sporta, fitnesa i kineziterapije, koji se temelji na naučnom istraživanju i iskustvu svetski priznatih stručnjaka. Svojim multidisciplinarnim pristupom unapredio je i izgradio autentični patent kao način dijagnostikovanja i korigovanja funkcionalnosti čovekovog izvornog pokreta. Pogodan [...]

Kineziterapija

Kinetic Flossing – primena u praktičnom radu

August 10, 2019, Author: Fizio Tim

Kinetic Flossing - primena u praktičnom radu Kinetic flossing predstavlja inovativnu terapeutsku tehniku koja se koristi u svrhe rehabilitacije, aktivacije i stimulacije određenih anatomskih regija ljudskog tela. Tehnika se zasniva na korišćenju posebnih kompresivnih bandaža različitog pritiska, samostalno ili u kombinaciji sa alatima u zavisnosti od efekta koje želimo da postignemo. Prilikom aplikacije tehnike dolazi [...]