Fizioterapija, Tendinitis, Trening

Tendinitis

February 18, 2019, Author: Fizio Tim

Tendinitis – bolna promena koja se rešava kvalitetnim oporavkom

Tendinitis

Tendinitis predstavlja upalu ili iritaciju tetive. Najčešće nastaje ponavljanim mikrotraumama tog dela tetive, ali se javlja i nakon ozbiljnije povrede. Potrebno je obratiti pažnju da li postoji određena predispozicija da se upala tetive javi, kao što je slučaj kod nejednake dužine ekstremiteta, kod loše i pogrešne šeme pokreta, kompenzacije (preuzimanje uloge drugog mišića zbog slabosti ili bilo kog drugog razloga).

Nepravilna postura uvećava rizik da dođe do pojave tendinitisa (npr. neudobna obuća može izazvati upalu Ahilove tetive). Pored navedenih razloga, važno je shvatiti da su mikrotraume (oštećenja) nastale zbog loših navika, nepravilnog zagrevanja i pripremanja za određen fizički napor, kao i zbog nepravilnog pristupa nakon vežbi.

Svaka aktivnost, posebno ona koja je eksplozivne prirode, za nezagrejanu tetivu predstavlja veliki rizik – ne samo da se dese manje povrede koje će pokrenuti upalnu reakciju u tetivi, već povećava rizik da se desi ruptura, odnosno, prekid njenog kontinuiteta.

Tetive koje su najčešće pod upalom/iritacijom su: Ahilova tetiva, tetive uz zglobu ramena (m. supraspinatus-a i m. biceps brachii caput longum), tetive u zglobu lakta (ektenzori-teniski lakat, fleksori-golferski lakat), tetiva m. quadriceps femoris-a na kolenu.

Tendinitis se karakteriše jakim bolom koji se pojačava pri istezanju te tetive i na njeno opterećenje kroz kontrakciju. Ograničava pokretljivost zgloba preko kojeg prelazi kao rezulat bola, a mišić ulazi u spazam. Mirovanje i odsustvo provocirajućih aktivnosti su ključ da se započne regenerativni proces koji treba da bude potpomognut lediranjem, istezanjem i ekscentričnim vežbama.

Fizikalna terapija ubrzava process i kvalitet oporavka što je kod tendinitisa još značajnije od samog vremena lečenja. Tendinitis ima tendenciju da se “vraća” tj. da zahvati istu tetivu, pa je zbog toga ključ – kvalitet oporavka! Fizikalna terapija doprinosi kvalitetnijem i temeljnijem oporavku zahvaćenog tkiva koji se dopunjuje pravilnim jačanjem i istezanjem tetive i mišića čineći ih otpornijim na slične stresove i smanjujući mogućnost ponovnog vraćanja.

zglob kolena meniskusi

Zglob kolena – meniskusi – opšti pojam/povreda/oporavak

Zglob kolena – meniskusi – opšti pojam/povreda/oporavak Zglob kolena u ...
Pročitaj
veđbe posle povrede - operacije MCL ili LCL

Zglob kolena – vežbe posle povrede/operacije MCL i LCL

Zglob kolena – vežbe posle povrede/operacije MCL i LCL Uz ...
Pročitaj
zglob kolena lcl mcl povreda

Zglob kolena – LCL i MCL – povreda

Zglob kolena – LCL i MCL - povreda Lateralni (lateral ...
Pročitaj