Fizička aktivnost može zameniti mnoge lekove, ali nijedan lek ne može zameniti fizičku aktivnost”

Tisseau

TRENING

U prostorijama Fizio tima ćete imati priliku da se upoznate sa radom tima koji čine stručnjaci iz različitih oblasti (sport, medicina..) koji se dugo godina bave ovim poslom i koji imaju zapažene rezultate u svom radu sa klijentima i ekipama. Svaki oblik treninga je prilagođen pojedincu, jer se na takav način najbolje vodi računa o formi izvođenja vežbi, prati se forma vežbača i što je najbitnije – našim klijentima vežbanje postaje sastavni deo životnih aktivnosti. Dodatno se obraća pažnja na ishranu sa ciljem uvođenja vežbača u svet zdrave-izbalansirane ishrane kao modela njihovog života koji donosi brojne benefite (prvenstveno se unapređuje zdravstveni status – najbolji efekti su primetni kod kardiovaskularnog sistema). Pored rada sa rekreativcima, sprovodimo treninge sa profesionalnim sportistima u cilju unapređenja njihovih performasni, ali brinemo i o njihovom oporavku. U našem centru radimo pripreme sportista pred sezonu, kao i održavanje forme u prelaznom periodu. Našim klijentima su dostupni rekviziti za vežbanje najnovije generacije – tegovi različitih težina, gume, trake, balanseri, itd..

VRSTE TRENINGA KOJE NUDIMO U NAŠEM CENTRU:

INDIVIDUALNI TRENING

Ovakav pristup treningu/vežbanju ima mnogo benefita samim tim što se radi 1:1 sa klijentom. Neke od prednosti su te što se mnogo više obraća pažnja na pravilnost izvođenja vežbi, postupnim i posvećenim radom trenera/terapeuta se teži ka cilju i potrebama svakog pojedinca. Mogućnosti za povrede su, skoro, pa nemoguće, jer je naš cilj da vežbač postane stabilan, izdržjiv – jednom rečju produktivan u svim sferama svog života. Pored treninga, svako od naših klijenata se prati putem testiranja koja radimo na početku i tokom trenažnog procesa.

FUNKCIONALNI TRENING

Pojam ove vrste treninga se odnosi na opštu i specifičnu spremnost celog tela. Kod nas, ali i u svetu je doživeo ekspanziju još pre nekoliko godina. Vežbe koje se koriste u ovoj vrsti treninga su slične običnim-univerzalnim vežbama, ali se razlikuju prema upotrebi rekvizita koji se primenjuju – girja, bosu ball, core bags, tegovi, šipke za vežbanje, TRX, itd., kao i po učestalosti primene skokova, preskoka, trčanja. Razvoj snage, izdržljivosti, izdržljivosti u snazi su samo neke od osobina koje mogu da se unaprede ovim treningom, pa u njemu mogu učestvovati rekreativci, ali i profesionalni sportisti – sve je prilagođeno individualnim potrebama. Pripadnici vojske i policije su, takođe, korisnici ove vrste treninga u svojim, svakodnevnim obukama. Benefiti su mnogobrojni – isprobajte kakve su vaše trenutne mogućnosti u ovom treningu, ali i unapredite one koje su u deficitu.

FIZIČKA PRIPREMA I OPORAVAK SPORTSTA

Opšte je poznato da je fizička priprema baza za nadogradnju ostalih segmenata u trenažnom procesu svakog sportiste. U zavisnosti od sporta, radi se opšta i specifična priprema kroz jedinstveno pripremljene treninge, održavanje forme u toku sezone, ali i oporavak nakon utakmica, mečeva. Naši treneri rade sa sportistima individualno, ali i u grupama sa, najviše, 3-4 osobe, isključivo iz iste sportske grane.

DIJAGNOSTIKA U SPORTU

Pored redovnog i dobro isplaniranog treninga, važan aspekt u toku sezone jednog sportiste, jeste testiranje morfo-funkcionalnih sposobnosti. Naši klijenti na početku saradnje dobijaju uvid u svoje funkcionalne karakteristike na osnovu kojih se dalje koncipira rad. Nakon određenog vremena se radi retest kako bi se uvidelo da li su se treningom i konsultacijama o drugim faktorima (ishrana, odmor, hidratacija..) postigli dobri rezultati, pa se shodno tome vrši korekcija samog procesa treninga. Bez obzira da li ste naš klijent ili ne, u svakom trenutku možete dobiti uvid u stanje svog morfo-funkcionalnog statusa.