Testiranje u treningu, Trening

Značajnost testiranja u treningu

February 14, 2019, Author: Fizio Tim

Značajnost testiranja u treningu sportista, ali i rekreativaca

Značajnost testiranja u treningu

Mnogobrojna dostignuća u sportu se mere sa granicama nezamislivog, pa su baš oni postali zanimljivi za oblast istraživanja u sportskoj nauci. Pored sjajnih rezultata, druga krajnost amaterskog, ali i vrhunskog sporta su povrede.

U zavisnosti od specifičnosti sportske grane ili discipline, takmičari se, u različitim uzrasnim kategorijama, susreću sa povredama celokupnog lokomotornog aparata – od povrede šake, lakta, ramena, skočnog zgloba, kolena.

Sa ciljem boljeg oporavka, primena dijagnostike (testiranja) nakon perioda koji podrazumeva medicinski tretman je u mnogobrojnim slučajevima doprinela efikasnijem povratku na sportske terene. Naravno, provera funkcionalnih i motoričkih sposobnosti se radi više puta u toku faze oporavka kako bi se imao uvid u rehabilitacioni proces svakog pojedinca.

Uz saradnju sa eminentnim stručnjacima iz oblasti dijagnostike – motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, u našem prostoru radimo testiranja koja svojim rezultatima doprinose lakšem kreiranju trenažnog procesa za svaki sport, prema svakom pojedincu.

Dijagnostika u sportu, pored dobrog – sistematskog treninga i perioda oporavka, ima izuzetnu, preventivnu, ulogu u svetu sporta, ali i rekreativnog života svakog čoveka.

Ukoliko ste zainteresovani da ispitate funkcionalne i motoričke sposobnosti vašeg tela, da proverite da li je vaše dete u pravom sportu, šta biste mogli da unapredite od svojih sposobnosti, javite se našem timu.

zglob kolena meniskusi

Zglob kolena – meniskusi – opšti pojam/povreda/oporavak

Zglob kolena – meniskusi – opšti pojam/povreda/oporavak Zglob kolena u ...
Pročitaj
veđbe posle povrede - operacije MCL ili LCL

Zglob kolena – vežbe posle povrede/operacije MCL i LCL

Zglob kolena – vežbe posle povrede/operacije MCL i LCL Uz ...
Pročitaj
zglob kolena lcl mcl povreda

Zglob kolena – LCL i MCL – povreda

Zglob kolena – LCL i MCL - povreda Lateralni (lateral ...
Pročitaj